Czym reklama jest każdy bardzo dobrze wie. Jednak chcąc dowiedzieć się nieco więcej na temat samej reklamy warto jest zorientować się jakie rodzaje reklamy występują na naszym rynku.

Rodzaje reklamy można oprzeć o kryteria. Kryteria są różne, my jednak dzisiaj zajmiemy się podziałem reklam ze względu na przepływ informacji. Takie kryterium pozwala nam na podzielenie reklam na reklamę: prasową, telewizyjną, kinową, pocztową oraz zewnętrzną. Reklama prasowa to jedna z najpopularniejszych sposobów komunikacji przedsiębiorcy z klientem. Można się reklamować zarówno w gazetach codziennych, tygodnikach jak i miesięcznikach. W przypadku prasy można reklamować się w prasie ogólnej oraz prasie specjalistycznej, branżowej. Właśnie w przypadku tej drugiej opcji przedsiębiorca może od razu dotrzeć do wybranego segmentu docelowego rynku i w ten sposób zapewniając sobie selektywność przekazu. Właśnie to prasa branżowa jest świetnym sposobem na dotarcie do konkretnego odbiorcy, ale również jego rodziny i przyjaciół. Reklama telewizyjna ma największe oddziaływanie na społeczeństwo. Taka reklama to połączenie przekazu słownego z obrazem, ruchem, barwią, komunikacją różnymi sposobami. Takie cechy dają wiele możliwości do przekazywania treści dając wielkie pole do popisu. Jest to również jedna z najdroższych reklam na rynku.

Reklama radiowa jak można się domyśleć jest reklamą poprzez radio, które operuje słowem oraz muzyką. Zaletą takiej reklamy jest prostota oraz szybkość w przygotowaniu samej reklamy. Koszt jest dużo niższy niż ten, który występuje w przypadku reklamy telewizyjnej. Wadami takiej reklamy jest jej ulotność, krótki czas emisji oraz to, że odbiorcy często słuchają reklam bez wyraźnej koncentracji. Reklama kinowa jest reklamą o dość krótkim zasięgu społecznego odbioru. Kierowana jest do grupy ludzi, która przyszła obejrzeć konkretny film, dlatego taka reklama powinna być dopasowana do wieku odbiorców. Reklama pocztowa jest nieco zapomniana, jednak jest w dalszym ciągu żywa. Tą drogą najczęściej przesyłane są ulotki, broszurki, katalogi oraz gazetki handlowe dużych sieci handlowych. Na koniec została reklama zewnętrzna, a więc zwykła reklama w postaci bilbordu, tablicy czy zawieszki. Najczęściej znajdziemy ją na budynku siedziby firmy lub na bilbordach.