Media społecznościowe w niewielkiej firmie

Kiedyś część decyzji konsumenckich konsumenci podejmowali dzięki reklamie w telewizji, prasie lub radiu. Dzisiaj w dużej mierze te aspekty zostały przejęte przez inne medium – Internet. To właśnie jeden z kanałów dotarcia do klienta jest w Internecie coraz popularniejszy. Mowa o mediach społecznościowych. Badania ukazują, że ponad 75% osób badanych stwierdza, że najbardziej efektywnym kanałem […]